top of page

Kinderen en rouw

Helaas kunnen we niet voorkomen dat kinderen te maken krijgen met de dood en met verdriet daarover. We kunnen kinderen wel leren dat de dood bij het leven hoort en dat het heel normaal is dat ze iemand missen en dat ze verdriet hebben. Volwassenen vervullen daarin een belangrijke voorbeeldfunctie. Midden in een verdrietige periode kan dat voor sommige ouders moeilijk zijn. Indien gewenst heb ik materialen en boeken voor kinderen die ondersteunend kunnen zijn en die daarnaast ook voor ouders informatie over kinderen en rouw bevatten.


Elske Ploeg Uitvaartzorg Kinderen

Ik vind het belangrijk om kinderen, als dat kan, te betrekken bij de uitvaart door ze dingen te laten doen die ze aankunnen. Daardoor voelen ze zich erkend en betrokken en dat helpt het kind om het verdriet en het gemis een plek te geven. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen we kinderen verschillende rollen en taken geven rondom het afscheid, bijvoorbeeld:

 

 • Helpen bij het uitzoeken van de kist

 • Helpen bij de keuze van de kleding die de overledene
  aan krijgt

 • Een tekening of gedicht maken voor op de rouwkaart

 • Plakken van postzegels op de rouwenveloppen

 • Beschilderen en versieren van de kist

 • Helpen met het sluiten en dragen van de kist

 • Bloemen dragen

 • Bellenblazen

 • Kaarsen aansteken tijdens de plechtigheid

 • Een gedicht voordragen of een herinnering vertellen

 • Zingen of dansen tijdens de afscheidsplechtigheid

 • Gedachtenisprentjes uitdelen

 • Samen met mij voor de rouwstoet lopen

Een kinderuitvaart

Het overlijden van een kind is een zeer aangrijpende gebeurtenis. Het onvoorstelbare gebeurt, en je wereld staat stil of juist volledig op zijn kop. Iedereen gaat anders om met verlies, en juist bij het overlijden van een kind is het belangrijk om dat te begrijpen en niet elkaar ook nog te verliezen. In deze moeilijke fase waarin ik probeer dicht bij de familie te zijn, is het mijn streven om ouders juist te stimuleren in hun ouderrol te blijven en hen niet alles uit handen te nemen. Waar nodig zal ik ideeën aanreiken om samen met hen en eventuele broertjes, zusjes, grootouders en andere naasten vorm te geven aan een liefdevol passend afscheid.

De Stichting ‘Make a Memory’ vervaardigt foto’s van ernstig zieke, stervende en overleden baby’s vanaf 24 weken zwangerschap en kinderen tot en met 16 jaar voor de familie.  De fotografie vindt plaats in de ziekenhuizen en in de thuisomgeving. Voor ouders wordt de fotografie kosteloos uitgevoerd. Voor meer informatie: www.makeamemory.nl.

 

De Stichting ‘Achter de Regenboog’ ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. Voor meer informatie: www.achterderegenboog.nl

bottom of page